ถังขยะขวดเติมฮีโร่

  • 53746405
  • รูปพี่เอ็บบี้.jpg
  • capa-garrafas.jpg
  • WWF_Deutschland_Plastikmüll.jpg
  • PB072924.JPG

ประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่อง พลาสติก ทางเควินรีสอร์ทของเราก็กำลังช่วยกันรณรงค์หยุดใช้ขวดพลาสติก
เควินรีสอร์ทของนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการที่ลูกค้าพกขวดน้ำมาเอง ทางรีสอร์ทของเรามีน้ำดื่มให้ทางลูกค้าเติมฟรี กรุณาอย่าซื้อขวดพลาสติกใหม่ๆ มีขวดอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
....  จงช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราอย่าให้มีขวดพลาสติกเกลื่อนเมือง  ทางรีสอร์ทมีความประสงค์ให้ทางลูกค้าที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทของเราช่วยกันรณรงค์ไม่ใช้ขวดพลาสติกกันค่ะ ขอบคุณค่ะ